Typecursus

Al vele jaren stellen wij leerlingen van de groepen 7 en 8 in de gelegenheid om een certificaat blind typen te halen met het behulp van het programma TypeWorld. Met dit programma leren de kinderen typen volgens het tienvingersysteem blindtypen. Na de cursus zal de snelheid zo'n 100 - 130 aanslagen per minuut bedragen. 
De kinderen oefenen alleen thuis en dit vraagt natuurlijk ook wat van de begeleider(s), zoals vader, moeder of de oppas. Er dient namelijk ook gelet te worden op het daadwerkelijk blind typen en op de juiste houding. De deelnemende leerlingen ontvangen een pakket met de benodigde informatie.

Wilt u meer informatie? Tik gerust op de deur van de directiekamer.